Informacja o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Kategoria: Informacja

Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Poniżej znajdzie Pani/ Pan informacje dotyczące przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Themi sp. z o.o. która jest ich administratorem, w szczególności informacje na temat celów i podstaw przetwarzania Pani/ Pana danych, a także przysługujących Pani/ Panu praw. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest Themi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-130), przy ul. Włościańskiej 3.

Dane kontaktowe
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych  można skontaktować się z administratorem poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu:
-  marketingu bezpośredniego usług własnych administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać udzielona przez Panią/ Pana,

-  marketingu bezpośredniego usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przedstawiania klientowi informacji o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta.

- podjęcia na Pani/ Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Themi sp. z o.o., w tym w celu dokonania oceny sytuacji prawnej i zaproponowania odpowiednich i adekwatnych usług - – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,

- zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez Themi sp. o.o. na Pani/ Pana rzecz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 

Źródła i zakres danych pozyskiwanych od podmiotów trzecich
Dane pozyskiwane są wyłącznie od Pan/Pani.

Odbiorcy danych
Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, którymi są m. in.:
podmioty współpracujące z Themi sp. z o.o. w zakresie prowadzenia postępowań sądowych;

sądy powszechne, Sąd Najwyższy, sądy arbitrażowe, organy administracji - w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych;
podmioty rozliczające działalność Themi sp. z o.o.;
dostawcy usług IT.


Okres przechowywania danych
Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności: w zakresie realizacji zawartej przez Panią/ Pana  umowy  z Themi sp. z o.o. do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) dotyczących umowy.
Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu, jeżeli zgłosi Pani/ Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych w tych celach.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.

Automatyzacja i profilowanie
Themi sp.z o.o, informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.