UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA PO NOWELIZACJI – POZBĄDŹ SIĘ DŁUGÓW I ZACZNIJ NOWE ŻYCIE!

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA PO NOWELIZACJI – POZBĄDŹ SIĘ DŁUGÓW I ZACZNIJ NOWE ŻYCIE!

Upadłość konsumencka jest instytucją prawa wprowadzoną nowelizacją prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 31 marca 2009 roku. Wprowadzenie upadłości konsumenckiej wzorowane na ustawodawstwie państw zachodnich niosło początkowo wiele nadziei dla rzeszy zadłużonych konsumentów.

Czytaj więcej...

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - KORZYŚCI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI DLA DŁUŻNIKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - KORZYŚCI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI DLA DŁUŻNIKA

Dzięki nowelizacji z 31 grudnia 2014 r. oraz nowelizacji z 2015 r. wchodzącej w życie 1 stycznia 2016 r. upadłość konsumencka stała się istotną i praktyczną instytucją prawa upadłościowego, umożliwiającą faktyczne oddłużenie niewypłacalnych osób fizyczny nie prowadzących działalności gospodarczej.

Czytaj więcej...

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A KREDYT WE FRANKACH - UPADŁOŚĆ CZY POZEW?

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A KREDYT WE FRANKACH - UPADŁOŚĆ CZY POZEW?

Wobec powszechności udzielonych w latach 2006 – 2008 kredytów indeksowanych bądź waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego, istotną grupą społeczną zainteresowaną ogłoszeniem upadłości są osoby, które bądź to zmamione roztaczaną przez banki wizją taniego kredytu, bądź pozostawione w sytuacji odmowy udzielenia kredytu w złotych, kredyt taki zaciągnęły.

Czytaj więcej...

POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI - ETAP 1 UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI - ETAP 1 UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Upadłość konsumencka, tak jak ogólne postępowanie upadłościowe, składa się z dwóch etapów stanowiących następujące po sobie postępowania sądowe: postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej oraz postępowanie po ogłoszeniu upadłości.

Czytaj więcej...

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ETAP II - POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ETAP II - POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej kończy pierwszy etap postępowania upadłościowego (postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej) i rozpoczyna drugi, a zarazem ostatni etap tzw. postępowanie po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Czytaj więcej...

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – ODDŁUŻENIE POPRZEZ UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – ODDŁUŻENIE POPRZEZ UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ

Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze (obecnie Prawo upadłościowe) wprowadziła do polskiego systemu prawnego instytucję postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, potocznie znaną jako upadłość konsumencka.

Czytaj więcej...

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A MAJĄTEK MAŁŻEŃSTWA – SYTUACJA MAŁŻONKA UPADŁEGO

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA A MAJĄTEK MAŁŻEŃSTWA – SYTUACJA MAŁŻONKA UPADŁEGO

Ponad połowa wszystkich ogłaszanych upadłości konsumenckich dotyczy osób pozostających w małżeństwie. Spośród nich zdecydowana większość posiada przynajmniej część majątku we wspólności ustawowej małżeńskiej. Odmiennie bowiem od przedsiębiorców konsumenci rzadko przewidują stan niewypłacalności,

Czytaj więcej...

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA BYŁEGO PRZEDSIĘBIORCY – UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ BYŁEGO PRZEDSIĘBIORCY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA BYŁEGO PRZEDSIĘBIORCY – UMORZENIE ZOBOWIĄZAŃ BYŁEGO PRZEDSIĘBIORCY W UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ

Instytucja upadłości - czerpiąc swoje regulacje z analogicznej instytucji prawa niemieckiego - została wprowadzona do polskiego systemu prawa w celu możliwie najpełniejszego i najbardziej sprawiedliwego zaspokojenia wierzycieli.

Czytaj więcej...

Wypełnij formularz i zgłoś się w celu wykonania bezpłatnej analizy prawnej Twojej sytuacji pod kątem możliwości i skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej (lub upadłości przedsiębiorcy). Prawnicy Kancelarii Themi specjalizujący się w problematyce upadłości (syndycy masy upadłościowej, doradcy restrukturyzacyjni, adwokaci) skontaktują się z Tobą w ciągu 48 godzin w celu wykonania bezpłatnej analizy prawnej Twojej sytuacji.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celach marketingowych, tj. sprzedaży usług prawnych Themi Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie i przesyłania mi informacji dotyczących oferty usług prawnych świadczonych przez Themi Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do treści przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz.U. Nr 133. Poz.883 ze zm.).